రూట్ కెనాల్ చికిత్స (rct) అంటే ఏమిటి? రూట్ కెనాల్ చికిత్స అనేది పంటి నుండి సోకిన గుజ్జును తొలగించడంలో ఉపయోగపడే ఎండోడొంటిక్ ప్రక్రియ. "రూట్ కెనాల్" అనే పదాన్ని పంటి మధ్యలో ఉన్న గుజ్జు కుహరాన్ని వివరించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఈ కుహరం నరాలతో కప్పబడి ఉంటుంది...