AI ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ

DentalDost ਐਪ ਲਗਭਗ 99% ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਖਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਦੂਰ ਹੈ

ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੌਖਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਓ। ਸਾਡੀ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੋ

Android ਅਤੇ iPhone 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ

ਐਪ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ 4.8 ਤਾਰੇ

ਐਪ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ 4.8 ਤਾਰੇ

ਪਲੇਸਟੋਰ 'ਤੇ 4.8 ਤਾਰੇ

ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਨਿਟ ਨਾਲ ਰਿਮੋਟ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਖਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਕ

ਡੈਂਟਲਡੋਸਟ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਓਰਲ ਕੇਅਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

DentalDost ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੇਰਵੇ ਫੋਨ ਮੋਕਅੱਪ ਕੱਟ- ਮੋਬਾਈਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ 01
DentalDost ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੇਰਵੇ ਫੋਨ ਮੋਕਅੱਪ ਕੱਟ- ਡੈਸਕਟਾਪ ਵਿਊ 01
indian-express-logo

"ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੇਟਵੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ."

ਟਾਈਮ-ਆਫ-ਇੰਡੀਆ-ਲੋਗੋ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ DentalDost Ai ਡੈਂਟਲ ਐਪਸ

"DentalDost ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।"

ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ-ਲੋਗੋ

"ਇਹ ਡੈਂਟਲ-ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

YahooFinanceLogo
"ਡੈਂਟਲਡੋਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਾ-ਓਰਲ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

"ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਮੂੰਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ।"

"DentalDost ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।"

"ਇਹ ਡੈਂਟਲ-ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

"ਡੈਂਟਲਡੋਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਾ-ਓਰਲ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਬਚਾਓ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਕੈਨ ਕਰੋ, ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ

ਚਮੜੀ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ. ਓਰਲ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਕੀ?

ਬਸ DentalDost 'ਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਖਿਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ
ਆਪਣੇ ਮੌਖਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਮੌਕਅੱਪ ਨੂੰ ਜਾਣੋ
ਲੇਡੀ ਡੈਂਟਿਸਟ ਆਈਕਨ, ਅਰਲੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਈਕਨ, 24x7 ਰੋਗ ਖੋਜ ਆਈਕਨ, ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਆਈਕਨ
ਆਪਣੇ ਓਰਲ ਹਾਈਜੀਨ ਫ਼ੋਨ ਮੌਕਅੱਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਓ

ਆਪਣੇ ਓਰਲ ਕੇਅਰ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰੋ

ਡੈਂਟਲਡੋਸਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਡੈਂਟਲਡੋਸਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ।

ਡੈਂਟਲਡੋਸਟ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ।

ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਡੀਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦ

ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲਓ
ਨਿਯਮਤ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ


ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ !!